HomeGiải Đápundergraduate là gì?

undergraduate là gì?

Undergraduate có nghĩa là sinh viên đại học, cao đẳng năm cuối hay sinh viên chưa tốt nghiệp. Undergraduate là từ gọi chung của các chương trình học tập để lấy bằng cấp được sử dụng rộng rãi tại Mỹ và các nước phương Tây.

Undergraduate nghĩa là gì
Undergraduate nghĩa là gì

College hay University là cấp học cao hơn trường phổ thông trung học. “College” ở Mỹ không phải là trường trung học. Các chương trình “college” hay “university” bắt đầu từ năm học thứ 13 khi học sinh từ 17, 18 tuổi trở lên. Sau 2 năm học “college”, học sinh sẽ lấy được bằng Associate’s Degree. Sau 4 năm học “college” hoặc “university” sẽ lấy bằng Bachelor’s Degree (Bằng cử nhân). Đây chính là quy trình bằng cấp tại Mỹ được gọi tắt là “Undergraduate”

RELATED ARTICLES

Most Popular

oversized tee