DDP là gì

DDP là viết tắt của từ tiếng Anh “Delivered Duty Paid” dịch sang tiếng Việt có nghĩa là “Giao đã trả thuế” đây là một thuật ngữ của Incoterm viết tắt của “International Commercial Terms” hay có thể hiểu là “Các điều khoản thương mại quốc tế”. DDP có nghĩa là bên bán hàng phải thanh toán mọi cước phí vận chuyển và gánh chịu mọi rủi ro cho đến khi hàng hóa được giao cho bên mua, cũng như phải nộp mọi thứ thuế trước khi hàng được giao cho bên mua, chẳng hạn thuế nhập khẩu, thuế hải quan… và bên mua phải chịu chi phí bốc dỡ hàng khi hàng đã vận chuyển đến nơi nhận.

DDP nghĩa là gì
DDP nghĩa là gì

DDP (Delivered duty paid) – Giao đã trả thuế hoặc Giao hàng đã thông quan nhập khẩu có nghĩa là người bán giao hàng khi hàng hóa được đặt dưới quyền định đoạt của người mua, đã thông quan nhập khẩu, trên phương tiện vận tải chở đến và đã sẵn sàng để dỡ hàng tại nơi đến quy định.

Mọi khoản thuế giá trị gia tăng (VAT) hay các loại thuế khác phải nộp khi nhập khẩu do người bán chịu, trừ phi có thỏa thuận khác một cách rõ ràng trong hợp đồng mua bán.

Lưu ý khi sử dụng DDP để tranh tổn thất không đáng có

Các bên nên quy định càng rõ càng tốt về địa điểm giao hàng cụ thể tại nơi đến thỏa thuận vì người bán chịu mọi chi phí và rủi ro đưa hàng hóa tới địa điểm đó. Nếu người bán, theo quy định của hợp đồng vận tải, phải trả chi phí dỡ hàng ở nơi đến thì người bán không được đòi lại khoản phí này từ người mua, trừ khi có thỏa thuận khác giữa hai bên. Các bên không nên sử dụng điều kiện DDP nếu người bán không thể trực tiếp hay gián tiếp làm thủ tục nhập khẩu. Nếu muốn người mua chịu mọi rủi ro và chi phí thông quan nhập khẩu thì nên sử dụng điều kiện DAP.

Giao Chưa nộp Thuế (Delivered Duty Unpaid, viết tắt là DDU) cũng là một thuật ngữ về điều kiện giao hàng của Incoterm.

RELATED ARTICLES

Most Popular

oversized tee