HomePhần mềmDownload RdpGuard full - RDP Security

Download RdpGuard full – RDP Security

Tải RdpGuard full phần mềm bảo vệ bạn khỏi các cuộc tấn công không mong muốn qua mạng. Download RdpGuard full kèm key không cần bẻ khóa để sử dụng ngay bên dưới.

download RdpGuard full
download RdpGuard full

RdpGuard là gì?

RdpGuard là một hệ thống ngăn chặn xâm nhập dựa trên máy chủ (HIPS) bảo vệ người dùng Windows Server khỏi các cuộc tấn công bạo lực trên các giao thức và dịch vụ khác nhau (RDP, FTP, IMAP, POP3, SMTP, MySQL, MS-SQL, IIS Web Login, ASP .NET Web Forms, MS Exchange, RD Web Access, VoIP / SIP, v.v.). Nó giám sát các bản ghi trên máy chủ người dùng và phát hiện các lần đăng nhập không thành công. Nếu số lần đăng nhập không thành công từ một địa chỉ IP duy nhất đạt đến giới hạn đã đặt, địa chỉ IP của kẻ tấn công sẽ bị chặn trong một khoảng thời gian nhất định. RdpGuard là một công cụ mạnh mẽ cho phép người dùng bảo vệ Máy tính Từ xa khỏi các cuộc tấn công bạo lực. Nó hoạt động như một Dịch vụ Windows. Máy chủ Windows của người dùng sẽ được bảo vệ ngay cả khi không có ai đăng nhập và địa chỉ IP của kẻ tấn công sẽ tự động bị chặn trên Tường lửa.

Các tính năng chính của RdpGuard

 • Bảo vệ Windows Server;
 • Bảo vệ khỏi các cuộc tấn công

Các thay đổi theo phiên bản của RdpGuard

Có gì mới trong phiên bản RdpGuard 7.8.7 (Phát hành vào ngày 17 tháng 2 năm 2022):

 • Đã thêm hỗ trợ cho Nền tảng lọc Windows làm phương pháp chặn;
 • Công cụ ASP.NET Web Forms được cải tiến để bắt được nhiều sự kiện hơn;
 • Các quy tắc bao gồm tùy chỉnh cho công cụ ASP.NET Web Forms;
 • Đã thêm hỗ trợ cho Quy tắc loại trừ cho công cụ RDP;
 • Cải tiến danh sách trắng / danh sách đen và sửa lỗi;
 • Cải tiến độ ổn định của giao diện người dùng và sửa lỗi.

Có gì mới trong phiên bản RdpGuard 7.6.9 (Phát hành vào ngày 06 tháng 12 năm 2021):

 • Cải tiến công cụ MS Exchange và sửa lỗi;
 • Cải thiện tính ổn định và sử dụng tài nguyên;
 • Cải tiến chẩn đoán và ghi nhật ký;
 • Các cải tiến nhỏ khác và sửa lỗi.

Có gì mới trong phiên bản RdpGuard 7.2.9 (Phát hành vào ngày 17 tháng 6 năm 2020):

 • Đã thêm hỗ trợ cho Danh sách đen;
 • Cải tiến hiệu suất cho các công cụ phát hiện dựa trên nhật ký sự kiện của hệ thống;
 • Cải thiện hỗ trợ giám sát MariaDB;
 • Cải tiến phát hiện cho công cụ SMTP;
 • Cải thiện độ ổn định cho động cơ chặn;
 • Cải tiến giao diện người dùng và sửa lỗi;
 • Các cải tiến ổn định nội bộ khác và sửa lỗi;
 • Bỏ hỗ trợ cho Windows Server 2003.

Có gì mới trong phiên bản RdpGuard 7.0.3 (Phát hành vào ngày 09 tháng 9 năm 2020):

 • Bảo trì phát hành;
 • Cải thiện hỗ trợ IPv6;
 • Tối ưu hóa đám mây;
 • Các cải tiến và sửa lỗi cho tính năng Danh sách trắng;
 • Cải tiến chẩn đoán và ghi nhật ký;
 • Các cải tiến nhỏ khác và sửa lỗi.

Có gì mới trong phiên bản RdpGuard 6.8.9 (Phát hành vào ngày 08 tháng 4 năm 2020):

 • Cải thiện hỗ trợ cho máy chủ thư Kerio Connect;
 • Đã sửa lỗi tính khả dụng của iCloud cho Windows Server 2003;
 • Đã khắc phục sự cố hết hạn dùng thử sớm;
 • Đã khắc phục sự cố giao diện người dùng với thanh phân trang;
 • Các cải tiến nhỏ khác và sửa lỗi.

Có gì mới trong phiên bản RdpGuard 6.8.1 (Phát hành vào ngày 23 tháng 3 năm 2020):

 • Cải thiện trình phân tích cú pháp nhật ký MS Exchange (phát hiện định dạng nhật ký);
 • Cải tiến độ ổn định cho các công cụ phát hiện dựa trên nhật ký;
 • Cải tiến giao diện người dùng và sửa lỗi;
 • Các bản sửa lỗi và cải tiến nội bộ nhỏ khác.

Có gì mới trong phiên bản RdpGuard 6.3.7 (Phát hành vào ngày 31 tháng 10 năm 2019):
Bản phát hành bảo trì

 • Đã khắc phục sự cố với khả năng truy cập IP Cloud trên một số máy;
 • Đã khắc phục sự cố với giám sát MS Exchange qua Nhật ký sự kiện ứng dụng.

RdpGuard yêu cầu hệ thống

Hệ điều hành: Microsoft® Windows® Vista, Windows® 7, Windows® 8, Windows® 8.1, Windows® 10 và Windows Server 2003/2008/2012/2016/2019 (cả 32 & 64-bit).

Download RdpGuard full kèm key

pass giải nén: vntrick.com

Hướng dẫn cài đặt RdpGuard full

Sau khi tải về và giải nén với pass vntrick.com các bạn chạy file rdpguard.exe

1. Chạy cài đặt
2. Giải nén file Activator.7z và Chạy RDPGuardProxyServer_Install.exe
3. Mở ứng dụng, vào “Settings” –> “Tools” –> “Options” –> “Connection”
4. Chọn “Use proxy settings below” và thay đổi address 127.0.0.1 port 55000

 

Review
RdpGuard is a host-based intrusion prevention system (HIPS) that protects user Windows Server from brute-force attacks on various protocols and services (RDP, FTP, IMAP, POP3, SMTP, MySQL, MS-SQL, IIS Web Login, ASP.NET Web Forms, MS Exchange, RD Web Access, VoIP/SIP, etc.). It monitors the logs on the user server and detects failed logon attempts. If the number of failed logon attempts from a single IP address reaches a set limit, the attacker’s IP address will be blocked for a specified period.

RdpGuard is a powerful tool that allows a user to protect its Remote Desktop from brute-force attacks. It works as a Windows Service. The user’s Windows Server will be protected even if nobody is logged in, and the attacker’s IP address will be blocked on the Firewall automatically.

 • Windows Server protection
 • Protection from brute-force attacks

RELATED ARTICLES

Most Popular

oversized tee