“Tiền” và lời dạy của Phật

Trong cuộc sống này, không ai có thể làm mà không có tiền từ.

Mọi khía cạnh của cuộc sống không thể tách rời với tiền bạc.

Cả đời, dành bao nhiêu thời gian để kiếm tiền,

Tiền được trao đổi cho chúng ta bằng mồ hôi và thậm chí là sức khỏe.

Ai sẽ không trân trọng tiền của họ?

Bạn có thể trân trọng người sẵn sàng cho bạn vay tiền không,

Nếu bạn không có trái tim,

Ai sẵn sàng cho bạn vay tiền?

Trên bề mặt là tiền vay,

Nhưng đó là cảm xúc của bạn,

Bạn có thể trân trọng nó

Đừng buông bỏ những cảm xúc khó thắng,

Đừng sống theo lòng tin của người khác.

Trong cuộc sống này, không ai có nghĩa vụ giúp đỡ bạn.

Vì vậy, khi những người khác không sẵn sàng cho bạn vay tiền,

Xin hãy hiểu

Bởi vì tiền khó đến với tất cả mọi người .

Nhưng cũng xin hãy biết ơn,

Trân trọng tất cả những người cho bạn vay tiền,

Trong cuộc sống này, mọi người phải học cách thay đổi suy nghĩ của họ.

Khi ai đó hỏi bạn vay tiền,

Nó không dễ đi và gặp người khác.

Nếu bạn có thể làm hết sức mình để giúp đỡ, hãy giúp đỡ.

Nhưng vay tiền đôi khi phụ thuộc vào con người,

Không phải ai cũng xứng đáng với số tiền của bạn.

Có lẽ trên đường đời,

Chúng ta đều có rất nhiều bạn bè,

Nhưng những người bạn rượu và thịt này sẽ thực sự giúp bạn là ai?

Có rất nhiều người thêm icing trên bánh.

Nhưng có bao nhiêu người có thể làm từ thiện trong tuyết?

Những người mất, khi bạn cần tiền,

Có bao nhiêu người sẵn sàng đứng lên để giúp bạn?

Vì vậy, mọi người, hãy trân trọng những tâm sự của cuộc sống,

Trân trọng những người sẽ không bao giờ từ bỏ bạn khi bạn gặp khó khăn,

Với lòng biết ơn, hãy thực hiện từng bước của cuộc sống của bạn.

Vay tiền, có bao nhiêu người mượn là cảm xúc,

Nó ghét nó được phục hồi.

Đưa bạn như một ông nội khi bạn vay tiền.

Khi bạn trả lại tiền, hãy coi mình như ông nội.

Phải, có bao nhiêu người đang trên đường đời?

Bạn có thể thực sự biết ơn?

Tôi hy vọng rằng bạn sẽ tử tế với người khác đến hết cuộc đời.

Trân trọng tất cả những người đối xử tốt với bạn!