Home Tags Thụ có đặc điểm gì

Tag: thụ có đặc điểm gì

Người có đặc điểm là thụ thường tỏ ra nhu mì yếu ớt trong các công việc chân tay