Home Tags Lmao là gì?

Tag: Lmao là gì?

lmao một từ biểu hiện cảm xúc vui vẻ. Đây là một từ viết tắt trong tiếng Anh, các bạn trẻ hay dùng trong các cuộc nói chuyện trên mạng.

Lmao là gì?