Home Tags Lmao

Tag: Lmao

lmao là một trạng thái biểu cảm đang vô cùng vui vẻ, đây là một từ rất phổ biến tại các nước Tây Âu

Lmao là gì?