Home Tags Làm sao để nhận ra thụ

Tag: làm sao để nhận ra thụ

Thụ là một dạng tính cách mà người đàn ông tỏ ra mềm yếu trong mối quan hệ đồng tính nam