Phát ói mỡ thải “tinh chế” trong lò thực phẩm bẩn

Ở huyện ngoại thành Hà Nội đang tồn tại rất nhiều cơ sở chế biến mỡ bẩn không đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm. Thâm nhập sâu vào một lò chế biến ở Đan Phượng, nhóm phóng viên còn tìm thấy những sự thật rùng mình hơn.

Nguồn ANTV.