KINH THIÊN ĐẠI TẶC VƯƠNG – Phim Hành Động | Phim Hay

KINH THIÊN ĐẠI TẶC VƯƠNG – Phim Hành Động Xã Hội Đen | Phim Hay
► Subscribe https://goo.gl/smFSNe
► Facebook https://www.facebook.com/ThayNguyenCR7
► Nhậm Đạt Hoa (Simon Yam Tat Wah)
► Diêu Nhạc Di (Sherming Yiu Lok Yi)
► Đàm Diệu Văn (Patrick Tam Yiu Man)
► Tào Vĩnh Liêm (Raymond Tso Wing Lim)
► Ngô Đình Diệp (Berg Ng Ting Yip)
► Hoàng Bách Văn (Parkman Wong Pak Man)
► Lâm Vĩ Kiện (Lam Wai Kin)
► La Quan Lan (May Law Koon Lan)
► Lý Triệu Cơ (Lee Siu Kei)
► Ngô Chí Hùng (Frankie Ng Chi Hung)
► Lưu Sùng Phong (Lau Shung Fung)
► Chu Chí Huy (Chow Chi Fai)
► Từ Bảo Lân (Chui Bo Lun)
► Đặng Quốc Thái (Tang Kwok Tai)
► Lưu Bảo Hiền (Bowie Lau Bo Yin)
► Vương Triệu Cường (Wong Shiu Keung)
► Lục Kiếm Thanh (Sunny Luk Kim Ching)
► Mạch Vịnh Lân (Gary Mak Wing Lun)
► Trần Chí Hùng (Chan Chi Hung)
► Lý Thiêng Thắng (Lee Chuen Sing)
► Hùng Tiểu Vân (Hung Siu Wan)
► Thích Vụ Chấn (Vincent Chik Miu Chan)
► Hoàng Hải Diệu (Wong Hoi Yiu)
► Trương Ngọc Hoa (Cheung Yuk Wah)
► Trần Bảo Tuấn (Chan Po Chun)
► Chu Mĩ Thành (Chow Mei Shing)
► Lâm Vĩ Hiền (Lam Wai Yin)